Razvoj

Posao vrtićkog psihologa

1.PREVENCIJA

 • Psiholog prati prilagodbu djeteta u vrtiću
 • Prati zadovoljavanje potreba djeteta
 • Utvrđuje opći razvojni status sve djece
 • Identificira djecu s posebnim potrebama
 • Sudjeluje u organizaciji i provođenju stručnog usavršavanja odgojitelja
 • Pruža kvalitetnu podršku roditeljstvu kroz individualne i grupne savjetodavne razgovore i radionice


2. RANA INTERVENCIJA (PODUZIMANJE MJERA)

 • Izrađuje individualne planove za rad s djecom s posebnim potrebama
 • Vodi savjetodavne razgovore i konzultacije s odgojiteljima i roditeljima o djeci
 • Predlaže stručnom timu vrtića upućivanje djeteta u nadležnu ustanovu na specijalistički pregled dijagnostiku i tretman


3. PSIHOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE

To je mjesto gdje se može reći što predstavlja problem, mjesto je gdje roditelji mogu, u suradnji s psihologom, potražiti odgovore, pouzdajući se u svoju intuiciju i osjećaje.

Savjetovanje omogućuje mehanizme podrške roditelju, svijesnost o svojoj situaciji i vjeru u pozitivan ishod situacije.

 

Posao pedagoga

Zadaće vrtićkog pedagoga odnosu na dijete:

 • Sudjeluje u provedbi aktivnosti upisa u vrtić i formiranja odgojno obrazovnih skupina
 • Promišlja i kreira kvalitetne uvjete za odgoj i obrazovanje sve djece u ustanovi
 • Predlaže oblike i načine obogaćivanja procesa u cilju podizanja kvalitete djetetova boravka u vrtiću
 • Sudjeluje u otkrivanju, praćenju i procjenjivanju aktualnih, razvojnih i inih potreba djeteta
 • Doprinosi oživotvorenju prava djeteta u vrtiću i štiti najbolji mogući interes djeteta u njegovu okruženju
 • Predlaže i inicira promjene koje će doprinijeti djetetovoj dobrobiti


Zadaće vrtićkog pedagoga u odnosu na odgojitelje:

 • Pomaže odgojiteljima u stručnom usavršavanju i jačanju stručnih kompetencija
 • Organizira raznovrsne oblike stručnog usavršavanja odgojitelja u ustanovi
 • Podrška je odgojitelju u istraživanju i unapređivanju vlastite odgojne obrazovne prakse
 • Predlaže i inicira zajedno s odgojiteljima uvođenje novih metoda i utvrđivanja strategija u odgojno obrazovnom radu


Zadaće vrtićkog pedagoga u odnosu na roditelje i društvenu zajednicu:

 • Upoznaje i informira društvene čimbenike sa obilježjima odgojno obrazovnog rada, prezentira postignuća u radu ustanove
 • Predlaže i inicira te sudjeluje u provedbi raznovrsnih oblika suradnje i komunikacije s roditeljima na razini ustanove
 • Pruža stručnu podršku obitelji, osobito u pitanjima odgoja, poželjnih postupaka i odnosa roditelj-dijete
 • Informira i upućuje roditelje o odabiru najpogodnijeg programa za dijete
 • Predlaže i potiče aktivno i stručno osmišljeno sudjelovanje roditelja u odgojno obrazovnom procesu


Pedagog kao dio tima:

 • Prati i unapređuje sa sustručnjacima odgojno obrazovni proces u cjelini ili njegove pojedine dijelove
 • Sudjeluje u zajedničkim, timskim projektima od interesa za ustanovu
 • Provodi akcijska pedagoška istraživanja s ciljem istraživanja i unapređivanja pedagoške prakse
 • Doprinosi izgrađivanju kurikuluma vrtića i utvrđivanju kriterija kvalitete
 • Zalaže se za uvažavanje i poštivanje ljudskih prava i demokratske odnose

 

Dokumenti za preuzimanje

 


Ispiši stranicu