Zdravlje

Viša medicinska sestra u vrtiću

Posao više medicinske sestre u vrtiću uključuje preventivne mjere zdravstvene zaštite: zdravstveni odgoj djece, edukaciju roditelja i odgojitelja, praćenje fiziološkog razvoja sve djece i uvjeta boravka u vrtiću. Planirana skrb za dijete i poticanje njegova ranog razvoja pretpostavlja i prepoznavanje, uvažavanje i zadovoljavanje djetetovih primarnih i sekundarnih, razvojnih i posebnih potreba. U slučaju akutnih stanja, kroničnih bolesti, te zaraznih bolesti provode se mjere zbrinjavanja u skladu s zdravstvenom strukom i kompetencijama više medicinske sestre u vrtiću, te vrlo često uz potporu profesionalaca izvan vrtića.

Zdravstvena zaštita u vrtiću

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temelju članka 18. stavka 1. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine«, broj 10/97.) ministar zdravstva uz suglasnost ministra prosvjete i športa donosi:

PROGRAM ZDRAVSTVENE ZAŠTITE DJECE, HIGIJENE I PRAVILNE PREHRANE DJECE U DJEČJIM VRTIĆIMA, (NN 105/02)

Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane

Dokumenti za preuzimanje

 


Ispiši stranicu