Predškola

Program predškole je besplatni odgojno-obrazovni program namijenjen djeci u godini pred polazak u školu, a koja nisu uključena u redovan program vrtića. Ovaj program se odvija dva/tri puta tjedno i ukupno traje 250 sati. Cilj programa je pripremiti dijete za prihvaćanje i snalaženje u svim uvjetima života koji ga očekuju u osnovnoj školi.

Zadaće su nam:

 • Bogatim i raznovrsnim poticajima podržati i potaknuti ostvarivanje djetetovih potencijala
 • Pridonijeti razvijanju djetetovih radnih navika
 • Prenijeti pozitivan stav prema školi
 • Potaknuti socijalizaciju djece


Svrha programa za dijete

 • Potičemo djetetovu samostalnost:
 • Provodimo brojne praktične aktivnosti (potičemo želju da što više toga učini samostalno u brizi za sebe)
 • Poticanje proživljavanja, istraživanja i upoznavanja vlastitih misli, ponašanja i osjećaja (socio-emocionalna samostalnost)
 • Potičemo djetetovu krupnu i finu motoriku
 • Potičemo kretanje, spretnost i usklađivanje pokreta svoga tijela kroz ples, motoričke igre i aktivnosti na svježem zraku
 • Potičemo razvoj vizualno-motorne koordinacije
 • Potičemo govorni razvoj
 • Dijete se potiče na nesputano korištenje govora
 • Djecu potičemo na usvajanje novih riječi
 • Sa djecom učimo i vježbamo kulturno ophođenje i komuniciranje u raznim situacijama
 • Potičemo spoznajni razvoj
 • Potičemo dijete da zadovolji svoj osobni interes
 • Razvijamo osjetljivost djeteta za različite oblike komunikacije (razvijamo zanimanje za predvještine čitanja i pisanja)
 • Potičemo i razvijamo djetetovo snalaženje u okolini
 • Potičemo socio-emocionalni razvoj
 • Potičemo djecu na suradnju, dogovaranje i verbalno rješavanje sukoba
 • Razvijamo empatiju kod djece i verbaliziramo osjećaje kako bi poslužili kao dobra model djeci
 • Kroz igru učimo djecu uočavati opasne situacije
 • Poučavamo djecu primjerenim vještinama samozaštite
 • Radimo na usvajanju radnih navika i pravila u grupi

Sa djecom radimo na prihvaćanju vlastitih ograničenja, ali i priznavanju vlastitog uspjeha kroz samoevaluaciju

Kako roditelji mogu pružiti potporu djetetu i nama provoditeljima programa?

 • Razgovarajte s djetetom o njegovim očekivanjima o “Maloj školi” (npr. “što bi tamo volio raditi?”, “S čim/kim bi se volio igrati?”, “Što te najviše veseli kod kretanja u “Malu školu”?”)
 • Odvedite ga na upoznavanje prostora gdje će se program provoditi
 • Zajedno s djetetom se pripremite za “Malu školu” kroz zajedničkog odabira pribora – papuče, mali ručnik, vodene i drvene bojice, crtančicu, laganu užinu i eventualnu neki predmet koji dijete želi podijeliti s drugima
 • Prvi dan će program trajati kraće zbog postupnog prilagođavanja djeteta i preporuča se da roditelji ostanu taj prvi dan s djetetom u grupi.
 • Neka uvijek ista osoba dovodi i odvodi dijete iz vrtića (ako ih ima dvoje ili troje dijete bi ih sve trebalo poznavati) – nužno je potpisati izjavu o dovođenju i odvođenju djeteta
 • Svaki put pri povratku djeteta iz “Male škole” se aktivno družite s djetetom i potičite ga da vam ispriča što su radili u grupi i kako se ono osjećalo
 • Aktivno i zainteresirano sudjelujte u rješavanju domaćih zadaća
 • Redovito i točno dovodite dijete u program predškole

 


Ispiši stranicu