Ostali programi

CAP program

Prevencija nasilja i očuvanje sigurnosti djece kroz provedbu posebnih programa
i projekata, naročito CAP program

U našem vrtiću provodimo zaštitne, preventivne i razvojne programe usmjerene na zaštitu djeteta od nepovoljnih utjecaja, preveniranje rizičnih ponašanja djeteta i razvoj djetetovih pozitivnih unutarnjih potencijala i snaga. Programi se integriraju u neposredan rad s djecom sukladno aktualnim potrebama, sposobnostima, interesima djece i specifičnostima skupine, od jasličke dobi do polaska u školu.

Naročito provodimo CAP program (Child Assault Prevention). To je program prevencije zlostavljanja djece. Provodimo ga sa djecom pred polazak u školu.

Glavni cilj ovog programa je razvoj i stjecanje vještina skrbi za sebe i očuvanja vlastitog zdravlja odnosno samoočuvanja.

Voditelji CAP programa su educirani odgajatelji i stručni suradnici vrtića ( Ljubica Jurčić, pedagog; Sabina Mijatović, psiholog, Višnja Malezija Jurić, viša medicinska sestra te odgajateljice Sanja Tvorek, Jelena Brleković i Ivana Hadžović).


Program “Djeca u prirodi”

Program je namijenjen djeci pred polazak u školu. To je petodnevni boravak u prirodi (Grad mladih) koji uključuje djecu i odgojitelje. On razvija ekološku osjetljivost djece i njihovu spremnost na praktično djelovanje jer omogućuje da djeca dožive i upoznaju prirodu, nauče je voljeti i cijeniti u svim njenim oblicima i otkriju kako je mogu zaštititi, očuvati i unaprijediti. Cilj programa je da djeca steknu vrijedna iskustva, znanja i vještine, razviju pozitivne emocije i stavove usmjerene na etički i ekološki način ponašanja i življenja u zajednici.


Ispiši stranicu