Ritam dana

Vrtić otvara svoja vrata u 6:00 sati a zatvara u 18:00. Po potrebi zaposlenih roditelja moguće je, uz raniju najavu, usluge dječjeg vrtića koristiti od 5:00 sati ujutro, do najduže 20:00 sati navečer, ali tako da boravak djeteta ne prelazi deset sati dnevno.

Za male ranoranioce, ranojutarnji napitak se poslužuje u 6:00 sati. Poželjno je i djeci se nudi još malo spavanja kako bi se sakupila energija za aktivan dan.

Doručak se poslužuje od 7:30-8:30, kada i dolazi najveći broj djece nakon čega slijedi igra, igra i samo igra.

Oko 9 sati započinje vrijeme zajedničkih planiranih aktivnosti.

Odgojno obrazovne aktivnosti se promišlju, planiraju i pripremaju u skladu s razvojnim mogućnostima i potrebama djece te aktualnim događanjima. Velika važnost se pridaje i spontanim poticajima za igru od strane djece. Za igru se koriste svi dostupni prostori vrtića. Djeca se druže međusobno s drugim odgojiteljima i djecom. Po želji se mogu uključivati u njihove projekte i aktivnosti. Tako djeca dobivaju više mogućnosti za odabir sadržaja, stvaranje bogatijih socijalnih veza i odnosa i doživljavaju vrtić kao veliku zajednice djece i odraslih.

Preporučamo dolazak djece u skupinu do 9 sati upravo iz navedenih razloga.

Oko 10:00 sati se poslužuje voćna užina, a potom slijedi svakodnevna igra i boravak na otvorenom.

Vraćamo se u sobe dnevnog boravka u periodu od 10.30: do 12:00 sati, ovisno o dobi djece , vremenskim uvjetima i preporukama Ministarstva zdravlja o boravku djece na zraku u posebnim vremenskim prilikama.

Ručak se poslužuje od 11:15-12:30(što su djeca mlađa raniji je početak ručka), a iza toga slijedi vrijeme dnevnog odmora djece. Djeca koja imaju potrebu za spavanjem odmaraju se na taj način, a ostala djeca vrijeme provode u mirnijim aktivnostima. Odgojno-obrazovni rad u poslijepodnevnim satima se provodi u manjim skupinama, parovima ili pojedinačno. Poslijepodnevne mirne aktivnosti su posebno važne prilikom intenziviranja provedbe planiranih aktivnosti u sklopu tzv. “pripreme za školu”, iako je, naravno, cjelokupni predškolski program priprema za ne samo školu, već i sam život.

Od 14:00 sati se poslužuje poslijepodnevna užina Najveći broj djece odlazi iz vrtića u periodu od 15:30-16:30. Odgojne skupine rade do 16 i 16.30 sati, a nakon toga djeca borave u skupini jednoj skupini.

Djeci koja ostaju poslije 17 sati poslužuje se druga užina, a djeci koja borave poslije 19.00 sati, poslužuje se večera.


Ispiši stranicu