Djelatnici

O djeci skrbi stotinjak djelatnika: ravnateljica, stručne suradnice, stručni radnici –odgajateljice i odgajatelj, računovodstveno-administrativne djelatnice, kuhinjsko osoblje, ekonom, tehnička služba – spremačice, domari, pralja-švelja.

Stručno-razvojna služba vrtića

Ravnateljica: Iva Sliško, mag. praesc. educ.


Stručni suradnici:

Pedagoginja: Ljubica Jurčić, prof. pedagog, stručna suradnica-mentor

Psihologinja: Sabina Mijatović, prof. psiholog.

Logopedinja: Manuela Golomejić,prof. defektolog-logoped

Zdravstvena voditeljica: Višnja Malezija Jurić, magistra sestrinstva

 

Radno vrijeme:

stručnih suradnika: 8.00 – 15.00

tajništvo i računovodstvo: 8.00 – 16.00

 

Napredovanje u struci

U položajno zvanje odgojitelj-savjetnik promovirana je odgojiteljica Janja Jukić .

 

Cjeloživotno učenje

Odgajatelji, stručni suradnici i ravnateljica kontinuirano stječu stručne kompetencije koje primjenjuju u svom radu. U svim etapama našeg razvoja značajno su nam pomogli suradničko okruženje, postojanje zajedničke vizije, zajednička odgovornost svih uključenih u odgojno-obrazovni proces te kontinuirano cjeloživotno učenje.

Prikaz nekih stečenih posebnih znanja i vještina stručnih djelatnika:

 • Realitetna terapija (1 djelatnik)
 • Transakcijska analiza (2 djelatnika)
 • Kognitivno-bihevioralna terapija (I i II stupanj, 1 djelatnik)
 • Integrativna supervizija (3 djelatnika)
 • Razvojna procjena djece dobi 0-6 godina (1 djelatnik)
 • Edukacija Obrazovni menadžment (1 djelatnik)
 • Lutkarsko-scenski program i abeceda lutkarstva (2 djelatnika)
 • Program stručnog teološko-katehetskog doškolovanja za vjerski odgoj djece predškolske dobi (1 djelatnik)
 • Folklorno stvaralaštvo u radu s djecom (6 djelatnika)
 • Katolički vjerski odgoj (3 djelatnika)
 • Športski program (4 djelatnika)
 • Engleski jezik (4 djelatnika)
 • Edukacija iz održivog razvoja (2 djelatnika)
 • Podrškom i informacijom do integracije -program edukacije stručnjaka (30 djelatnika)
 • Razumijevanje ljudskih potreba i rješavanje sukoba (20 djelatnika)
 • Program „Korak po korak“ (10 djelatnika)
 • Rad s darovitom djecom (2 djelatnika)
 • Edukacija iz CAP programa (6 djelatnika)
 • Program „Odgoj za demokraciju“
 • Belam program (2 djelatnika)
 • Seminar: Glazbom i pokretom do cjelovite dječje ličnosti (2 djelatnika)
 • Razne kreativne tehnike (rad s bojama za staklo, rad s „fimo“ masom, izrada licitarskog srca, rad sa slamom, papirom, vunom, „filcanje“, izrada ekološke lutke, primjena eteričnih ulja…)

 


Ispiši stranicu