Izrada elemenata za tradicijski blagdanski stol sa odgojiteljicama J. K. i B. H.-odgojna skupina Jabučice , djeca 3-4 god.

 Odgojna skupina „Jabučice“ na Ruščenici, djeca od 3-4 godine kreativno su sudjelovala u izradi elemenata za tradicijski blagdanski stol sa odgojiteljicama J. K. i B. H.. 
Simbolička igra se svakodnevno proigrava sa susjednom skupinom „Suncokreti“ u predprostoru vrtića.
Ispiši stranicu