Informacija o članovima Uprvnog vijeća i obavijest o mogućnosti prisustva na sjednici građanima i predstavnicima zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba i ostalima osobama koje nisu pozvane na sjednicu

https://vrtic-kolibri.zagreb.hr/UserDocsImages/UPRAVNO VIJEĆE obavijest o članovima i mogućnost prisutnosti sjednice građanima i predstavnicima zainteresiranih fizičkihi prvnih osoba koje nisu pozvane na sjednicu.docx 

Ispiši stranicu