Ponuda posebnih programa za 2021/2022

Dječji vrtić KOLIBRI
Sjedište: Zagreb, Ruščenica 19


KLASA: 601-02/21-05/04
URBROJ: 251-614/04-21-01
 
 
PONUDA POSEBNIH I ALTERNATIVNIH PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.
 


Rb. Naziv programa i suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja (Klasa, Urbroj, datum) Trajanje programa (cjelodnevni, poludnevni, kraći) Lokacija Dodatna uplata roditelja (mjesečni iznos)
1. Posebni program katoličkog vjerskog odgoja Klasa:601-02/17-03/00224, Urbroj: 533-25-17-0004 od 09.05.2017. Integrirani u redovitom Ruščenica 19 0 kn
2. Učenje engleskog jezika, Klasa:601-02/16-03/00488, Urbroj: 533-25-17-0008 od 22.05.2017.
-
Integrirani u redovitom Ruščenica 19,  i Novoslečki put 181 250x7 obroka=1.750kn
3. Sportski program, Klasa:601-02/09-03/00442, Urbroj:533-10-11-0008 od 17.3.2011 Integrirani u redovitom
Ruščenica 19
250x7 obroka=1.750kn
4. Cjelodnevni folklorno-likovni program, Susret baštine i umjetnosti
Verifikacija u tijeku
Integrirani u redovitom Ruščenica 19 250 knx7
obroka=1.750 kn
5. Cjelodnevni program Ranog učenja engleskog jezika sa sportskim programom
Verifikacija u tijeku
Integrirani u redovitom Miroševečka cesta 89 250 knx7
obroka=1.750 kn
6. Cjelodnevni etnografsko-glazbeni (folklorni) program
Verifikacija u tijeku
Integrirani u redovitom Čučerska cesta 351

 
250knx7 obroka=1.750kn
 
 
 
 Zagreb, 05.05.2021.                          RAVNATELJICA: Iva Sliško
 

Ispiši stranicu