Program Eko-Škole

 

Dječji vrtić  „Kolibri“
10040 Zagreb,
Ruščenica 19
Tel/fax: 01 2984 097
Tel: 01 2985 400
Mail: vrtic-kolibri@zagreb.hr

 

 

 

 

 

Program Eko-škole

Plan djelovanja vrtića „Kolibri“ za 2014./2015.g.

 

 

 

 

 

 

 

Pripremili:

Vesna Aralica, ravnateljica

Ljubica Jurčić, pedagog

Sabina Mijatović, psiholog

Andreja Žugec, odgojiteljica

Danica Dubičanac, odgojiteljica

Ljiljana Hehet Stanković, odgojiteljica

 

Plan djelovanja za radnu godinu 2014./2015. Temelji se na ciljevima i zadaćama Programa Eko-škole kao i na ciljevima i zadaćama usmjerenih unapređivanju kvalitete odgojno obrazovnog Dječjeg vrtića „Kolibri“ rada tijekom ove pedagoške godine.
Dominantan cilj Programa je: osvještavanje važnosti očuvanja okoliša i održivog razvoja kroz sve segmente odgojno obrazovnog rada, implementirajući poželjna ponašanja i stavove u svakodnevni život djece i djelatnika vrtića, u razmišljanju o vodi i čuvanje pitke vode te što mogu učiniti da se voda održi što čišća.

Planom djelovanja bit će obuhvaćene sljedeće aktivnosti

1.      ŠTEDNJA VODE

Cilj: Smanjiti potrošnju vode, učiniti sve što je u našoj moći da se voda održi što čišćom.

-Nabaviti najmanje 1spremnik za kišnicu u Ruščenici i organizirati korištenje te vode za zalijevanje bilja (vrtova)

 

 

AKTIVNOSTI/AKCIJE-DJELATNICI VRTIĆA

NOSITELJI

VRIJEME

1.

Detektirati gdje se gubi prekomjerna voda, zamijeniti slavine

Svi djelatnici,

ravnatelj, domar

Tijekom god.

2.

Ekonomična upotreba vode (kupaone, wc-i, kuhinja, praona), zatvaranje vode da ne teče

Svi

Tijekom god.

3.

Korištenje tehničke vode (iskorištene) za zalijevanje biljaka

Svi

Tijekom god.

4.

Čuvanje vode za zalijevanje u posebnim spremnicima

Svi

Tijekog god.

5.

Štednja vode

Svi 

Tijekog god.

6.

Prikupljanje kišnice u spremnik i korištenje za zalijevanje biljaka

Ruščenica

Proljeće 2015.

7.

Mjerenje potrošnje vode

Domar, eko patrola

2x

godišnje

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVNOSTI/AKCIJE-DJELATNICI VRTIĆA

NOSITELJI

VRIJEME

1.

-Sakupljanje papirnatog otpada u uredima i odgojnim skupinama

Svi djelatnici

Tijekom god.

2.

Suradnja sa organizacijom „PAPIRKO“ Zagreb radi zbrinjavanja papirnog otpada

Ravnatelj, vodit. računovodstva, zdrav. vod.

domar

Po potrebi (1x mjes.)

3.

Akcija iskorištavanja papira obostrano

Svi

Tijekom god.

4.

Korištenje recikliranog papira

Svi

Tijekom god.

5.

Čuvanje rabljenih omotnica za ponovnu upotrebu

Svi djelatnici

Tijekom god.

6.

Zbrinjavanje kartonske ambalaže

Rav., dom., osoblje kuhinje, zdrav. vod.

Tijekom god.

7.

Odlaganje bio-otpada u kompostanu

Osoblje kuhinje, domari

Tijekom god.

8.

Briga o vodenom vrtu

Svi djelatnici

 

9.

Osiguravanje uvjeta za uređenje cvijetnjaka, povrtnjaka, vrta ljekovitog bilja

Rav., teh.osoblje, zdrav.vod.

Jesen, proljeće

10.

Štednja energije i vode

Svi

Tijekom god.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      OSTALE EKOLOŠKE AKTIVNOSTI U VRTIĆU

CILJEVI

U odnosu na dijete: potaknuti razvoj ekološki osviještenih stavova i ponašanja kod djeteta koje doživljavanjem i aktivnim učenjem, usvaja osnovna znanja o načinima brige i očuvanja vode, razvija pozitivna ponašanja i vještine koje doprinose očuvanju vode uz podržavanje optimalnog i cjelovitog djetetovog razvoja.

U odnosu na djelatnike: kontinuirano educiranje iz područja odgoja i obrazovanja za održivi razvoj te sudjelovati u realizaciji provođenja Eko programa, štednja i zaštita vode.

U odnosu na roditelje i lokalnu zajednicu: Upoznati roditelje i lokalnu zajednicu s ciljevima Eko programa te ih poticati na uključivanje u realizaciju našeg važnog cilja štednje vode.

 

Nosioci Eko programa:

·         Odgojiteljice (2 odgojiteljice) koje su stekle potrebne certifikate u Stručno edukacijskom centru „Srednjaci“- Odgoj za održivi razvoj.

·         Sve odgojno-obrazovne skupine Dječjeg vrtića „Kolibri“

·         Ravnateljica i stručne suradnice

·         Stručni suradnici iz Udruge Lijepa naša i ostali stručnjaci izvan Vrtića prema potrebi

PROJEKTI/AKCIJE-DJECA I ODGAJATELJI

OBJEKTI/ODGOJ. SKUPINE

VRIJEME

1.      Projekt „Vodeni i mirisni vrt“-igrajmo se otkrivamo učimo i stvaramo:

-istražujemo svijet kukaca, životinja, vodenog i mirisnog vrta (pokretni laboratorij)

-istraživalačke aktivnosti sa vodom

- naši vrtovi u glazbi, slici, priči

- svakodnevna briga oko naših vrtova

Ruščenica, Vrtuljak

Tijekom godine, osobito u mjesecu knjige

2.      Projekt "Životinje i voda"

-korištenje osobnih bočica u konzumaciji vode

                         -život u akvariju (biljke, životinje, voda)

                         -živi svijet u morskoj i slatkovodnoj vodi

                         -što sve treba vodenim                                                                           životinjama/biljkama       

                         -značenje čistih voda za živa bića

                         -sadnja biljaka u boci (kruženje vode u prirodi)

                         -voda i razmnožavanje (biljke, životinje)

                         -biljke i voda (za neke rast, a za neke propadanje- količina vode)

                         -prljavo i čisto, život u njemu

                         -akvarij- naslikan na staklu (grupni rad)

                         -hranilište, pojilište za ptice

                         -biljke zimi/proljeće

                         -biljke, životinje i voda u etno izričaju

 

 

Ruščenica, Jabučice

Tijekom godine

3.      Projekt „Razvoj ekološke svijesti o važnosti vode kao oskudnog resursa bez kojeg ne bi bio moguć život na Zemlji“

- Razgovori i promišljanje na temu voda                              - Promatranje površine vode na globusu i karti svijeta

- Voda i higijena

- Značaj vode za životinje koje u njoj žive

- Voda svira

- Slušanje instrumentalne glazbe

- Slikovnice ("Tajne i zgode nestašne vode", "Voda je život")

- Stvaranje, izmišljanje pjesmica i pričica o vodi

- Vodeni orkestar

Zvjezdice S10

Pčelice S3

Tijekom godine

4.      Projekt „Voda kroz glazbu, likovni izričaj i pokret“ - prelistavanje, gledanje, knjiga, slikovnica, videomaterijala, fotografija( voda, vodoskok, vodopad

- voda i higijena

-važnost vode za ljude i sva živa bića

- razni eksperimenti (stanje vode, kondenzacija, led, para

- igre vodom-bojamo (tempera,akvarel)

- zvukovi vode

- voda u pričama i pripovijetkama

- Pišemo i šaljemo eko poruke odraslima (u vrtiću i izvan vrtića).

- Eko patrola (važno je osigurati adekvatnu odjeću po čemu bi eko patrola bila prepoznatljiva

Detektiranje curenja vode, informiranje ravnatelja, domara…)

- Što znamo o vodi?

- Voda kao otapalo

- Obojani cvijet

- Obojani led

- Slikanje na ogledalu

- Izrada taktilnih sličica (leptir, bubamara…)

- Slikanje na tkanini

- Istraživanje boja u bazenu (prozirnom)

 

Suncokreti DV

Leptirići S5

Tijekom

godine

5.      Projekt „Kretanje i pravilna prehrana“

 

-Provoditi projekte koje iniciraju djeca i odgajatelji vezani uz zdrav život koji doprinosi očuvanju i unaprjeđivanju djetetovog zdravlja, zdravlja okoline-pozitivan odnos prema tjelesnom vježbanju te obogaćivanje dječjeg iskustva o zdravoj hrani i važnosti zdravih stilova života

-Provoditi istraživalačke i stvaralačke aktivnosti koje obogaćuju dječje iskustvo o čistoći djetetovog tijela, prostora u kojem živimo (higijenske navike)
-Doručak je važan obrok

-Tržnica-centar zdrave hrane

-Sport i mi-elementi sporta(slikovnice,enciklopedije,slagarice,moje tijelo)MALO NEJASNO

-Istraživanje i upoznavanje različitih obilježja sporta (grbovi,medalje,zastave)

-Zašto je važno vježbati

-Što znam o sportu

 

Ruščenica

Sunce S8

 

Tijekom godine

6.      Projekt „Sklop aktivnosti sa vodom“

-Tematske igre vode

       -igre prelijevanja

                 - dijeljenje količina-kad količinu vode iz veće posude dijelimo u više manjih posuda

                 - zbrajanje količina-kad količine iz manjih posuda ulijevamo u veću posudu

                 - oduzimanja količina-kad iz veće odijelimo dio za jednu manju posudu

                 - množenje količine-kad su manje posude jednake te se njihova količina spaja u većoj posudi

        -voda daje život

        -u vodi se živi

        -na vodi se pluta u vodi se tone

 

 

 

Zvončići S9

 

Tijekom godine

7.      Projekt „Instrumenti mjerenja padalina (voda)“

- Izrada instrumenata za mjerenja padalina i drugih atmosferskih pojava (vjetrokaz, vodena stanica, anemometar), aktivnost-inspektor oblaka, plakati znanja-vrste oblaka, kruženje vode u prirodi, instrumenti za praćenje vremena, eksperimenti- magla u boci, kako nastaje kiša, kako nastaje oblak, kako nastaje snijeg...

- Znanstveni pokusi vezani uz vodu

               - Pretakanje vode kroz različite debljine cijevi

               - Istraživanja o gustoći vode i napetosti vodene površine

               - Pokusi s modrom galicom i vodom

               - Proučavanje vode kroz mikroskop

               - Analize različitih vrsta voda na stakalcima, pod mikroskopom(stajaćice

tekućice, Čarli s vodom, tempera s vodom)

             - Upoznavanje s mikrosvijetom koji živi u vodi

 

Potočić

Pingvini

Vjeverice

Tijekom godine

8.      Projekt „Voda je svuda oko nas i u nama- bez vode nema života- trebamo je svi"

- Voda kao stanište

- Život u potoku, bari, jezeru

- Značenje vode za životinje koje u njoj žive i koje je trebaju

- Značenje vode za ljude

- Eksperimenti i formiranje muzeja vode

- Šetnja do potoka, jezera, dvorišne bare

- Razne premetaljke, puzzle, memory

- "Kako izgleda bara u jesen?"

- Polarna mora i oceani, gdje živi pingvini? (zašto su neka mora uvijek okovana ledom?)

- Rijeke i jezera: koje rijeke poznajemo, koje riječne životinje možemo nabrojati, što je to struja/tok vode?

- Mora i oceani; maleni akvarij u našoj sobi

Ruščenica

Patuljci S7

Slonići-Potočić

 

Tijekom godine

9.      Projekt „Oplemenjivanje i obogaćivanje jasličkog dvorišta novim kulturama i formiranje novog cvijetnjaka uz međugrupnu suradnju i partnerstvo s roditeljima“

- Sadnja sadnice jabuke i lukovica

- Prikupljanje jesenskih plodina

- Prekopavanje cvijetnjaka, priprema za proljeće

- Priprema ograde za cvijetnjak

- Postavljanje ograde, kućice za ptice

- Sadnja cvijetnica (proljetnica i trajnica)

- Redovita briga (zalijevanje, plijevljenje, navodnjavanje)

- Istraživačke aktivnosti - promjene u cvijetnjaku i u voćnjaku

Patkice S1

Vrapčiću S2

 

Tijekom godine

10.  Projekt „Voda kao poticaj dječjeg stvaralaštva“

- Ispitivanje svojstava vode

- Zašto je voda važna

- Eksperimenti s vodom (Pliva, tone, topi se i ne topi se vodi, mijenja oblik)

- Voda poticaj dječjeg stvaralaštva

 

Štrumpfovi S4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijekom godine


11. Projekt ,, Mravići upoznaju Zdenka Vodenka- osvještavanje važnosti štednje i korištenja vode kao bitnog resursa kroz lik Zdenka Vodenka"

- Izrada lutke "Zdenka Vodenka" , usvajanje pjesmice Zdenka Vodenka

Svakodnevno podsjećamo i upozoravamo jedni druge da trebamo čuvati vodu

Obavezno zatvaranje slavine čim operemo ruke da voda ne teče bez razloga

Istraživanje različitih fotografija vode u različitim stanjima i oblicima (more, rijeke, jezera, kiša, snijeg, led, magla...)

Upoznavanje s različitim pričama i slikovnicama o vodi

Istraživačke aktivnosti s različitim stanjima i oblicima vode (snijeg, led...)

Likovno izražavanje vodom (na kartonu, papiru, spužvi...)

- "Eko-otok"

 

 

Mravići-Novoselec

Lavići

Tijekom godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Projekt ,,Bojom kroz vodu"

- Punjenje i pražnjenje boca

- Ulijevanje boja u vodu- promatranje

- Stanja vode: tekuće, kruto (led u boji)

- Glazbene aktivnosti: Prepoznavanje i osluškivanje zvukova vode

- Izrada vodenice

- Štednja vode

 

Pahuljice-Novoselec

Tijekom godine

13. Projekt ,, Kroz Eko-pjesmu o vodi Zdenko Vodenko neka vas vodi"

- Nastavak priče o Zdenku Vodenku

- Slušamo vodu (ulijevanje, mućkanje, prskanje, kapanje)

- Zvonce- U nekoliko jednakih bočica ulijemo različite količine vode, zatim bočicu objesimo na udar, svaka bočica drugačije zvuči

-Instrumentalna glazba: Na lijepom plavom Dunavu…

- Repanje pjesme o Zdenku Vodenku

Istraživanje

       - Udari rukom vodu- kakav zvuk čuješ

       - Napuni umivaonik vodom-  kakav zvuk čuješ kada makneš čep

       - Vodeni kviz- pogodi što radi voda

 

 

Ivančice S6

Tijekom godine

·         Eko akcije:

-„Spasimo jedno drvo“ (tjedan prikupljanja papira) i tijekom godine paralelno

-„Volimo potok“ akcija vrtića i lokalne zajednica- sakupljanje papira i čišćenje potoka

-Prikupljanje plastične ambalaže (od prikupljenih sredstava kupiti biljke za naš vrt)

Uskršnja i Božićna akcija

-Humanitarne akcije: za potrebite obitelji vrtića i zajednice

-Tjedan lukovica

-Ljubav na dijelu

-Tjedan pranja ruku

-Tjedan prikupljanja plastičnih čepova

-Tjedan sakupljanja baterija

-„Naše dvorište nas treba“ uređivanje zelenih površina vrtića i sadnja cvijeća-jesen, proljeće

Sve odgojne skupine DV Kolibri

 

Tijekom godine

 

·         Fašnik: Izrada neobičnih kostima iz otpadnih i/ili odloženih materijala (naročito poznatih Eko haljina, kostimi od rafije, Kolibrića) implicirajući zaštitu vode (biljaka, životinja)

 

Veljača

2015.

·         Eko kazališne predstave u našem vrtiću

 

 

 

·         Projektni dan vrtića-upoznajte naš eko-vrtić

·         Povezivanje sa ostalim eko vrtićima na području Dubrave i Sesveta, a i šire u svrhu educiranja, razmjene iskustva, ali i rješavanja mogućih problemskih situacija

Sve odgojne skupine

Travanj-svibanj

2015.

·         Obilježavanje značajnih eko-datuma: Dani zahvalnosti za plodove zemlje, Dani jabuka, Svjetski dan nepušača, Međunarodni dan života, Dan voda, Dan planeta Zemlje, Dan ozonskog omotača, Dan planina, Dan šuma, Dan zaštite životinja, Dan Sunca, Dan europske baštine, Svjetski dan čistih planina, Međunarodni dan zaštite močvara, Svjetski dan zaštite čovjekove okoline

Sve odgojne skupine

 

·         Posjete, izleti s eko-tematikom;

-Izlet u eko selo

-Posjeta potoka, bunara (seoskog)

 

Starije odgojne skupine

Jesen 2014 i proljeće 2015.

·         Boravak u prirodi:

·         -Grad mladih (zima)

Starije odgojne skupine

Siječanj i svibanj 2015.

 

 

AKTIVNOSTI/AKCIJE-RODITELJI

VRIJEME

1.      Informiranje i edukacija roditelja:

-Upoznavanje roditelja s Programom Eko-škole (vrtića)

-Eko informativni stup (stalni postav)

-Eko-pano na svakom objektu (eko poruke, akcije, aktivnosti…)

-Brošure i leci sa ekološkom  tematikom (stalni pano)

-Eko mapa vrtića

-Edukacija roditelja o mogućim pozitivnim i negativnim učincima ljudi na okoliš (eko osjetljivost)

Tijekom cijele pedagoške godine

2.      Aktivnosti sa roditeljima:

-Uključivanje roditelja u svakodnevni odgojno-obrazovni rad prema afinitetima i interesima roditelja i potrebama odgojne skupine

-Uključivanje roditelja u Eko-akcije

-Zajednička druženja djece i roditelja (na koji način uštedjeti vodu, voda u domaćinstvu)

Tijekom cijele pedagoške godine

3.      Prikupljanje informacija od roditelja:

a.       Sudjelovanje u ispunjavanju različitih upitnika, anketa i skala procjene vezanih uz ostvarivanje i/ili poboljšanja eko aktivnosti

b.      Davanja sugestija, primjedbi, prijedloga vezanih uz realizaciju i/ili poboljšanje realizacije eko aktivnosti

4.      Ostale moguće aktivnosti

c.       Sponzorstvo roditelja- obitelji u Eko akcijama

d.      Podrška i pomoć pri obavještavanju javnosti i uključivanje medija

Tijekom cijele pedagoške godine

 

 

 

 

 

 

 

 


Ispiši stranicu