Projekti

Brain Gym

Brain Gym je program senzomotoričih aktivnosti, osmišljen kroz dvadeset i šest jednostavnih vježbi. Koristi prirodne obrasce kretanje i potiče uravnoteženu maturaciju svih funkcija. Brain Gym se provodi kako u vrtićkim tako i u jasličkim skupina. Vježbe su prilagođene mogućnostima djece.

Brain Gym smo počeli provoditi kako bi promovirali pokret i urođenu potrebu za kretanjem kao preduvjet zdravlja, te potaknuli uravnotežen razvoj djeteta koristeći prirodne i postojeće potencijale svakog pojedinca. Većina odgojitelja i članova stručne službe ( logoped, viša medicinska sestra i pedagog) su prošli edukaciju Brain Gyma pod vodstvom instruktora za Brain Gym mr.sc. Tatjane Novosel Herceg iz Opće bolnice Varaždin. 

Ples pisanja

Ples pisanja provodimo s djecom u vrtiću od 5 godine života u odgojnim skupinama „Ribice“ i „Zvončići“.

 • ples pisanja je inovativan i uzbudljiv program vježbanja koordinacije i grafomotorike koji se primjenjuje diljem cijele Europe kao metoda početnog učenja pisanja uz pomoć pokreta, ritma, igre i crtanja
 • metoda se pokazala osobito učinkovitom u djece s posebnim potrebama od teškoća u čitanju do dispraksije pokazalo se da time stječu samopouzdanje, postaju odvažnija, i sigurnija u sebe i vlastite sposobnosti
 • ples pisanja je metoda koja cijelo tijelo uključuje u razvoj koordinacije šaka i prstiju


Uz pomoć maštovitog crtanja, uz glazbu, stihove, ritam i igre stvoreni su uvjeti za graciozne i pridružene pokrete šaka. Kroz ples pisanja djeca se uče orijentirati na listu papira koristeći pastele ili olovku u pokretima različite brzine i snage, te razvijaju osjećaj za odnose među različitim oblicima slova. Putem vježbi za koordinaciju tijela djeca uče održavati ravnotežu tijela, očiju i obiju moždanih polutki.

Korak po korak dvokorak

Projekt „Korak po korak – dvokorak“ je zajednički projekt našeg vrtića i osnovnih škola u koje polaze naši budući školarci, a naročito OŠ „Granešina“ (koju pohađa većina naše djece).

Neke od zadaća koje realiziramo su:

 • razmjena stručnih znanja potrebnih za rad s djecom predškolske i školske dobi
 • upoznavanja škole sa odgojno-obrazovnim radom vrtića
 • upoznavanje plana i programa nižih razreda Osnovne škole
 • upoznavanje načina rada učitelja nižih razreda
 • međusobno upoznavanje kulture škole i vrtića
 • upoznavanje vrtića sa zahtjevima koje škola postavlja, a naročito u 1. razredu
 • upoznavanje psiho-fizičkog statusa djece koja iz našeg vrtića polaze u školu
 • upoznavanje djece sa načinom rada u boravku
 • što bolja priprema djece pred polazak u školu
 • intenzivnije druženje i suradnja djece vrtića i školske djece u području održivog razvoja (OŠ „Granešina” je u statusu Eko škole kao i naš vrtić)

 

Stilovi učenja

Stilovi učenja su specifični načini kako dijete uči. Profili stila učenja se može opisati kroz presjek dječjih:

 • Dispozicija
 • Talenata
 • Preferiranih modaliteta učenja
 • Interesa
 • Preferiranog okruženja


Dispozicije se odnose na načine na koji ljudi rade, komuniciraju i uče. One više urođene nego stečene. Prema profilu stila učenja može ih biti pet – „izvođenje“, „razmišljanje“, „pronalaženje“, „ophođenje“, „proizvođenje“.

Talenti su određene napredne vještine i sposobnosti koje osobi dolaze prirodno i bez prethodnog poučavanja u njemu ostvaruje bolje rezultate od ostalih. Bilo da se talenti koriste ili ne u svakodnevnom životu, oni uvijek ostaju prisutni (iako su uspavani ako se ne koriste). Talenti mogu biti glazba, matematičko-logičko razmišljanje, mehaničko razmišljanje, baratanje riječima/jezično razmišljanje, prostorno razmišljanje, tjelesna koordinacija, interakcija sa sobom, interakcija s drugima, interakcija sa životinjama, interakcija s prirodom, humor, poboljšanje života…

U sklopu projekta pratimo i specifične interese djece, koji su ujedno i najuočljiviji aspekt učenja jer je to ono u čemu dijete najviše uživa i što mu je zabavno (dinosauri, planet zemlja, neka konkretna slikovnica itd.).

Modalitet je aspekt učenja koji se odnosi na osjetila kroz koja ljudi dobivaju informacije. Pa tako postoje ljudi koji su više auditorni (oni koji najbolje uče slušajući i oni koji najbolje uče razgovarajući), vizualni (oni koji uče putem slika i oni koji uče putem tiska) i tjelesno-kinestetički (oni koji uče rukovanjem predmetima, cijelim tijelom, skiciranjem ili pisanjem).

Okruženje učenja je također jedan aspekt učenja i on govori u kojim uvjetima dijete najbolje uči.

Pratimo navedene komponente stilova učenja te implementiramo zaključke u svakodnevni rad sa djecom i samo okruženje vrtića. Isto tako, kroz suradnju s roditeljima širimo potičemo ovakav način individualizacije pristupa. 


Ispiši stranicu