Program katoličkog vjerskog odgoja

Pustite dječicu k meni; nemojte im priječiti, jer takvima pripada kraljevstvo Božje!“ (Mk 10, 14-15)

Program katoličkog vjerskog odgoja djece predškolske dobi U vjerskoj odgojnoj skupini Zvončići u kojoj je starosna dob djece od 3 godine do polaska u školu, od 2002/2003 g. kontinuirano se provodi Program katoličkog vjerskog odgoja koji je verificiran od strane Ministarstva prosvjete i športa. Program je integriran u redoviti cjelodnevni program skupine, provode ga educirani odgojitelji, nositelji programa.

Odgojiteljica Jelena Brleković Sović je odgojiteljica predškolske djece (VŠS) Učiteljska akademija s 8 godišnjim radnim iskustvom. Ima završen Program stručnoga teološko-katehetskog doškolovanja za vjerski odgoj djece predškolske dobi na Katehetskom institutu KBF-a. Posjeduje kanonski mandat za provođenje programa katoličkog vjerskog odgoja.

Odgojiteljica Janja Jukić je odgojitelj mentor predškolske djece (VŠS) Učiteljska akademija s 15– godišnjim radnim iskustvom. Završila je Program stručnoga teološko-katehetskog doškolovanja za vjerski odgoj djece predškolske dobi na Katehetskom institutu KBF-a.

Odgojiteljica posjeduje trajni kanonski mandat za provođenje programa katoličkog vjerskog odgoja imenovana je mentorom za vježbaonicu Katoličkog bogoslovnog fakulteta. U svojem vjerskom odgojnom obrazovnom djelovanju kontinuirano primjenjuje znanstvene i teorijske spoznaje suvremene pedagoške prakse.

Programom se omogućuje djetetu pravo na dostojanstvo u svjetlu Božje Riječi, senzibilizirajući njegovu duhovnu dimenziju osjetljivom za otkrivanje, prihvaćanje i življenje autentičnih vrednota Evanđelja u odnosu na sebe, drugoga te na poseban način Boga.

Zašto je vjerski odgoj važan?

Kroz vjerski odgoj dijete otkriva povezanost svijeta i Boga. Upoznaje sebe, drugoga i svijet oko sebe te raste u vjeri. Raste i razvija se u nadi i povjerenju potičući optimističan pogled na svijet i život u svim njegovim dimenzijama.
Omogućuje susret s uzorima dobrote (sv. Franjo, sv. Nikola, Nebeska Majka) koji dijete dodatno usmjerava na temeljne humane vrijednosti (kao što su ljubav, prijateljstvo, odanost, suosjećanje, solidarnost, pravednost, istinoljubivost, nenasilje), te ga potiče na prosocijalno ponašanje u svakodnevnim aktivnostima.
Otkrivajući ljepotu svijeta od Boga stvorenoga, djeca imaju mogućnost izgrađivati vještine odgovornog sudjelovanja u procesu održivog razvoja. Djeca aktivno sudjeluju kroz sjetvu i sadnju bilja u stvaranju užeg prirodnog okružja.
Program pobuđuje dječje čuđenje i divljenja te iskrenu i duboku radost i zahvalnost prema Bogu Stvoritelju kroz sve oblike izražavanja i stvaralačke mogućnosti djeteta. Stvara poticajno okruženje-sinkretizma u kojem se promišljeno uvodi klasična glazba (Musorgski, Čajkovski…) kao najsvestraniji poticaji djetetovom razvoju . Stoga otkrivajući likovno stvaralaštvo djece otkrivamo dragocjeni prostor povjerenja u kojem možemo vidjeti kako dijete razmišlja, kako uči i upoznaje svijet oko sebe.
Poticajan u odgojno-obrazovnom procesu, posebice na djetetovu inicijativu, kreativnost u kojem ono aktivno kreira svoje odrastanje u skladu sa svojim interesima . Pomaže djetetu u razvoju i rastu u vjeri i povjerenju u samoga sebe postane osoba, senzibilizirajući ga za mnogobrojne oblike prirodnih, fizikalnih pojava (svjetlost, zvuk, voda, magnetizam) i društvenih odnosa (kulturna baština).
Svjesni činjenice današnje izloženosti djeteta brojnim vanjskim podražajima, program omogućuje ozračje prirodnog učenja . U kojem dijete inicira, kreira svoj razvoj simboličke misli. Nesputano stvara strategiju realiziranja odlučuje o sudionicima, prostoru realizacije u konačnici preuzima odgovornost za ishod procesa.


Ispiši stranicu