Engleski jezik

Program je verificiran od strane Ministarstva prosvjete i športa te ga provode educirane odgojiteljice: Milena Mileusnić, Hana Savi, Monika Cigut-Steiner, Sandra Turčin, Ines Nehyba i Ana Dorešić-Golomejić.

Broj skupina s programom engleskog jezika ovisi o broju zainteresiranih roditelja za program. Duži niz godina provodimo kraći program engleskog jezika u vrtiću,

Kraći program smo provodili dva puta tjedno po 45 minuta, a poludnevni program provodimo uz situacijsko učenje kroz pažljivo planirane i svakodnevne aktivnosti i igru u vrtiću – od jutarnjeg dolaska i pozdravljanja, predstavljanja, izražavanja zamolbi i zahvalnosti, kretanja u prostoru, imenovanja i izražavanja osjećaja i emotivnih stanja, imenovanja dijelova tijela, brojeva, boja, oblika, veličina, prijevoznih sredstava, zanimanja, prirode (životinje, biljke, vrijeme,…) itd.

Ciljevi i zadaće programa su nam poticanje zanimanja djeteta za engleski jezik, razvijanje slušne osjetljivosti i stvaranje navike slušanja i razumijevanja engleskog jezika, motiviranje djece na primjenu naučenog u svakodnevnim životnim situacijama, razvijanje pozitivnog odnosa prema drugim kulturama i narodima te podizanje kvalitete života u vrtiću.

Planirane ciljeve i zadaće ostvarujemo kroz planirano i situacijsko učenje. Sklopovi aktivnosti su prilagođeni psihofizičkim osobinama djece, a primjenjujemo različite društvene, simboličke, stvaralačke i didaktičke igre kombinirajući ih sa aktivnostima s kretanjem, pjevanjem i plesom.

Roditelje uključujemo u provedbu programa kroz sve oblike suradnje te težimo uspostavljanju partnerstvu s roditeljima.


Ispiši stranicu