Cijena vrtića

Od 1. siječnja 2013. godine sudjelovanje roditelja u cijeni redovnog programa utvrđuje se primjenom novih kriterija i mjerila, ovisno o ostvarenom prosječnom mjesečnom prihodu po članu zajedničkog kućanstva u 2012. godini te drugim čimbenicima koje daju roditelju pravo na olakšicu. Više informacija možete pronaći na službenim stranicama grada Zagreba.

Zahtjev za ostvarivanje prava na olakšicu s traženom dokumentacijom dostavlja se predškolskoj ustanovi do 18. siječnja 2013., a dokazi do 31.03.2013.

Plaćanje posebnih programa integriranih u redovite programe i kraćih programe:
Odluku o cijeni posebnih programa za roditelje donosi Upravno vijeće vrtića za svaku pedagošku godinu.

Cijene programa za pedagošku godinu 2012/13.

  • Cijena programa ranog učenja engleskog jezika integriranog u redoviti program iznosi 1400kn (plaćanje u 7 mjesecečnih rata od listopada do svibnja po 200kn).
  • Cijena sportskog programa integriranog u redoviti program je 1400,00kn (plaćanje u 7 mjesecečnih rata od listopada do svibnja po 200kn).
  • Cijena kraćih programa (2 puta tjedno) iznosi 1200 kn (plaćanje u 8 mjesečnih rata po 150 kn).

Ispiši stranicu