Eko škola

Suvremeni način života, uz sve prednosti i blagodati može imati negativne posljedice na zdravo odrastanje djeteta, ali i na njegov okoliš. Čovjek je osnovni i najvažniji čimbenik koji uništava okoliš, ali isto tako ga on može i zaštititi. Jedna od mogućnosti efikasnog očuvanja unapređenja čovjekovog okoliša je odgoj i obrazovanje djece za okoliš i održivi razvoj. Kroz igru, učenje, istraživačke, radno-praktične i druge aktivnosti djeca od najranije dobi mogu doživjeti i upoznati prirodu, naučiti je voljeti i cijeniti u svim njenim oblicima i otkriti svoje mogućnosti djelovanja na njenoj zaštiti i očuvanju.

Zbog navedenih razloga odlučili smo se uključiti u provedbu Međunarodnog programa Eko škole.

Najvažnija tematika kojom se bavimo je sakupljanje, zbrinjavanje i smanjivanje količine otpada i to: papirnati otpad, bio-otpad i plastična ambalaža.

Ciljevi koje ostvarujemo

U odnosu na dijete – potaknuti razvoj ekološki osviještenih stavova i ponašanja kod djeteta koje doživljavanjem i aktivnim učenjem usvaja osnovna znanja o načinima brige i očuvanja okoliša, razvija pozitivna ponašanja i vještine koje doprinose očuvanju prirode.

U odnosu na roditelje i društvenu sredinu – upoznati roditelje i sredinu sa ciljevima eko programa, te ih poticati na uključivanje u realizaciju istih.

U odnosu na djelatnike – kontinuirano se educirati iz područja odgoja i obrazovanja za održivi razvoj, te sudjelovanje u realizaciji, tj. provođenja eko programa.

Svečanost podizanja zelene zastave organizirali smo na Dan Grada Zagreba 31.05.2012. u nazočnosti djece, djelatnika, roditelja, članova eko-odbora, kumova, predstavnika lokalne zajednice, predstavnika Međunarodne koordinacije za Eko-škole, sustručnjaka i prijatelja vrtića.


Ispiši stranicu